NAV

Livsmestringskurs AS er engasjert i JobLearn som arbeider på oppdrag fra NAV. Arbeidet består i arbeidsavklaring av langtidssykemeldte.