OM OSS

Livsmestringskurs AS ble stiftet av fysioterapeut og pedagog Liv Tønnesen i juni 2012. Bakgrunnen for stiftelsen var et ønske om å møte et behov for virksomme lærings og mestringstilbud til personer som sliter med ulike helseplager.

Kursene er prøvd ut og evaluert ved forskningsinstitusjoner og i regi av pasientforeninger. Kursene drives og ledes av helsepersonell med pedagogisk kompetanse.


Siden oppstarten av Livsmestringskurs i 2012 har virksomheten vært engasjert av forskjellige oppdragsgivere innen helse helsevesenetet og undervisningssektoren, NAV og HR-avdelinger. Vi har levert en rekke kurstilbud for personer med overvektsproblematikk, sykefraværsproblematikk samt arbeidsavklaringstjenester for langtidssykemeldte. Oppdragsgivere omtaler tjeneste fra Livsmetringskurs AS som nyttige og relevante for seg.


Vi har erfaring for at de beste kursene utvikles i dialog og godt samabeid med oppdragsgivere. Tidligere samarbeidspartnere og oppdragsgivere er blant andre Kreftforeningen, Sykehuset i Østfold, Sykehuspartner og JobLearn. Vi utvikler oss stadig og i senere tid er fokus i kursene i økende grad rettet fra diagnoser og helseplager til forbygging og helseomsorg.

Daglig leder:
Liv Tønnesen

Liv er utdannet fysioterapeut og har hovedfag i pedogikk fra Universitet i Oslo, og
veiledningsutdanning fra Diakonhjemmets høyskolesenter.


Hun har lang erfaring som praktiserende fysioterapeut, hovedsakelig med forebygging og behandling av muskel-skjelletlidelser, herunder gruppeleder for livsstyrketreningsgrupper for personer med sammensatte plager i muskel-skjelletapparatet, og vært kursleder for mestringsgrupper for personer med ulike reumatiske sykdommer.