KOMMUNER

Livsmestringskurs AS er bedt om å bistå med rådgivning ved etablering av kurstilbud for sykemeldte arbeidstakere i Askim kommune.