KURS

Livsmestringskursene har til hensikt å gi deltakerne kunnskap om metoder og teknikker for bedre å kunne håndtere hverdagen med kronisk sykdom. Kursenes teoretisk forankring er fenomenologi, konfluent pedagogikk og mindfullness. Sentrale tema i kursene er egenkraftmobilisering (empowerment), kontroll over livet, tilgang til informasjon, vurdering av ulike alterantive handlingmulgheter, engasjement, evne til å møte negative stigma/myter, håndtering av negative automatisk tanker, endringsvillighet og styrket selvbilde.

Det beste læringsutbyttet av kursene kan forventes ved regelmessig deltakelse og noe arbeid med hjemmeoppgaver mellom samlingene.
Alle kursene har fra 8 til 10 kursdager med samlinger ukentlig eller hver 14 dag. Hver kursdag varer 3-4 timer avhengig av målgruppe.

Kursene består som regel av 4 timers samlinger ukentlig eller hver annen uke i 5-20 uker, og har 8-12 deltakere. På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfullness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, og påvirker livssituasjon og mestringsevne. Hver samling fokuserer ett livstema, og betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i for eksempel livsstyrketreningsgrupper viser at det ved å lytte og lære av andre ofte oppstår et fellesskap som får stor betydning for den enkeltes handlingskompetanse og mestringsevne i møte med kronisk sykdom.