Velkommen til Livsmestringskurs AS

Livsmestringskursene er gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for personer som sliter med kroniske helseplager, eksempelvis diffuse muskel-skjellettplager, ulike reumatiske sykdommer og kreftoverlevere som er ferdigbehandlet for sin kreftsykdom.


Kursene består som regel av 4 timers samlinger ukentlig eller hver annen uke i 5-20 uker, og har 8-12 deltakere. På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfullness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen, og påvirker livssituasjon og mestringsevne. Hver samling fokuserer ett livstema, og betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i for eksempel livsstyrketreningsgrupper viser at det ved å lytte og lære av andre ofte oppstår et fellesskap som får stor betydning for den enkeltes handlingskompetanse og mestringsevne i møte med kronisk sykdom.


Kursene finansieres av ulike offentlige og private aktører og instanser.

Spesialisthelsetjenesten

Livsmestringskurs AS tilbyr kursledelse for ulike mestringskurs som arrangeres på ulike arenaer i Helse Sør-Øst.

NAV

Reduksjon av sykefravær og deltakelse i arbeidslivet er hovedfokus i kursene for sykemeldte, og personer som står i fare for å bli det. Disse kursene arrangeres i samarbeid med NAV.

Kommuner

Det planlegges oppstart av livsmestringskurs for personer med ulike kroniske tilstander i samarbeid med kommunale aktører.

Pasientforeninger

Personer som deltar på livsmestringskursene fremhever betydningen av et diagnosefellesskap som mestringshjelp ved kronisk sykdom. De diagnosespesifikke kursene tilbys i samarbeid med ulike pasientforeninger.

1) Forum for livsstyrketrening: www.livsstyrketrening.no
2) Norsk forum for oppmerksomt nærvær: www.nfon.no